3D Woningviewer

Om je een goed en gedetailleerd beeld te geven van de woningen in de Bangertse Tuin hebben we een speciale 3D Woningviewer gebouwd. Hiermee kun je het plan in z'n geheel vanuit de lucht en vanaf de grond bekijken. Je kunt binnenkijken in alle woningen en de diverse (grotere) meerwerkopties per woning (in de 3D-praktijk) beoordelen. Daarnaast kun je ook direct zien  welke woningen nog vrij zijn. 

Het model is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van de gegevens zoals deze tijdens het uitbrengen van deze configurator bekend waren. Technisch noodzakelijk controles of wijzigingen kunnen er echter toe leiden dat een en ander aangepast moet worden. Aan de configurator kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving.

  Het nieuwsoverzicht
  Het overzicht van de woningen