De Bangertse Tuin wordt (alvast) bouwrijp gemaakt

De woningen van de Bangertse Tuin zijn nog niet eens in verkoop. Maar binnenkort start alvast het bouwrijp maken van de grond waar (ook) de Bangertse Tuin komt te liggen. Dit is het stuk grond tussen de Koewijzend, de Kolenbergstraat, de Coxlaan en de Refter, waar ooit de fruittuin lag en de fruitkassen stonden. 

Werkzaamheden

20 december '22

Het doel van het bouwrijp maken van de grond (in vaktaal ook wel 'fase A West') is om deze geschikt te maken voor de start van de woningbouw en de aanleg van het park. Tijdens het bouwrijp maken worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • riolering aanbrengen
  • bouwwegen aanleggen voor toekomstig bouwverkeer
  • kavels waar de woningen straks gebouwd worden op de juiste hoogte aanbrengen
  • een aantal sloten worden nog verbreed of vergraven
  • de hoofdkabels en -leidingen worden aangebracht door de nutsbedrijven

Deze voorbereidende grondwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Schot Infra uit Alkmaar.


Planning
De werkzaamheden starten op maandag 9 januari en duren tot ongeveer de maand juni 2023. De verwachting is dat de bouw van de woningen start na de zomervakantie 2023.


Meer informatie
Voor vragen over het bouwrijp maken kunt u contact opnemen met de heren A. Attema (e-mail [email protected]) of M. Uriot (e-mail [email protected]) van de gemeente Hoorn. Zij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.

 

  Meer nieuws
  De woningen in de Bangertse Tuin