Aanvullende toewijzingscriteria beneden- en bovenwoningen

Binnenkort gaan de 48 woningen in het project Klaverveld in verkoop en kunnen geïnteresseerden zich inschrijven op maximaal 5 bouwnummers van dit project. Voor de toewijzing van de 8 beneden- en boven(starters)woningen gelden aanvullende toewijzingscriteria. De beneden- en bovenwoningen van dit project (bouwnummers 17 t/m 24) zijn namelijk door de gemeente Hoorn aangewezen als (betaalbare) woningen bedoeld voor starters op de woningmarkt.

Starters op de woningmarkt

15 februari '22

Ben jij als starter geïnteresseerd in één van deze beneden- en bovenwoningen? En is jouw of jullie (gezamenlijke) huishoudeninkomen niet meer dan EUR 48.028,80 bruto per jaar? Schrijf je dan in voor maximaal 5 (beneden- en bovenwoningen) woningen van jouw voorkeur via deze site.

Nadat de inschrijvingstermijn voor alle woningen is verlopen zal de projectnotaris de loting verrichten en BPD op basis van deze loting de bouwnummers toewijzen aan de 48 kandidaatkopers. Dus ook aan de 8 kandidaatkopers voor de beneden- en bovenwoningen.

Na de loting - contact met de gemeente

Na de loting door de projectnotaris neemt de gemeente Hoorn contact op met de kandidaatkopers voor de beneden- en bovenwoningen. Er gelden immers speciale voorwaarden die gecheckt worden. Als kandidaat dien je binnen één week nadat je de gemeente hebt gesproken de volgende documenten op te sturen naar de gemeente Hoorn:


• Inkomensverklaring 2020 Belastingdienst. Hiervoor gebruik je het IB60-formulier.
• Werkgeversverklaring over 2021
• Laatste drie loonstroken/-specificatie over 2021
• Kopie van legitimatiebewijs (BSN-nummer weglaten)
• Getekende intentieverklaring waarin je verklaart te voldoen aan de gestelde voorwaarden.
   De intentieverklaring (pdf) kun je hieronder downloaden.  

 
Als blijkt dat je inderdaad voldoet aan de voorwaarden, krijg je automatisch een mail van BPD dat de boven- of benedenwoning aan jou is toegewezen. Indien je niet in aanmerking komt op basis van de gestuurde documenten, neemt de gemeente Hoorn contact met je op om je dit te laten weten.

Intentieverklaring (pdf)

Belangrijk

Zorg dat je al voor de inschrijving voor één of meerdere beneden- en bovenwoningen deze documenten gereed hebt. Mocht je worden ingeloot, dan hoef je alleen de documenten door te sturen. En dat scheelt dus tijd.

Bij onvolledig of te laat aangeleverde stukken kan de gemeente de aanvraag niet in behandeling nemen en wijst BPD de woning toe aan de eerstvolgende gegadigde.

En tot slot: Door inschrijving op de bouwnummers 17-24 geeft de gegadigde, ten behoeve van de inkomenstoetsing door de gemeente, toestemming aan BPD, de persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer(s)) van de gegadige te verstrekken aan de gemeente Hoorn, een en ander met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Meer nieuws
  Over het kopen van een woning