Bouw in volle gang, waar kun je terecht met vragen?

5 november '21

De bouw van fase 5A in Bangert & Oosterpolder is in volle gang. Hierbij zijn meerdere ontwikkelaars betrokken, maar ook particuliere eigenaren die bouwen op hun eigen kavel. Dat vereist goede afstemming, regie én bouwtoezicht. De gemeente streeft er natuurlijk wel naar om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Veel aannemers aan het werk in fase 5A

Fase 5A omvat het gebied tussen De Strip en aan de andere kant de Kolenbergstraat, Boomgaarden en Plantage. De bouwwerkzaamheden zijn hier momenteel in volle gang en duren, inclusief het opleveren van de openbare ruimte, zeker tot eind 2022. Omdat er veel ontwikkelaars betrokken zijn bij deze fase en bovendien ook particuliere kavel-eigenaren starten met de bouw van hun huis, zijn er veel aannemers tegelijk actief op het bouwterrein. Dat vraagt om afstemming en regie en de gemeente Hoorn doet haar best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De gemeente Hoorn heeft zoveel mogelijk overleg met de aannemers en brengt hen met elkaar in contact. De aannemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met omwonenden over de bouwactiviteiten. 

Handhaving bouwtoezicht

Heb je vragen over de bouwwerken, twijfel je of iets wel of niet mag? Kijk dan op www.omgevingsloket.nl. Mocht je er zelf niet uitkomen, of verloopt de communicatie vanuit de aannemers onverhoopt niet goed? Dan kun je terecht bij de afdeling handhaving bouwtoezicht van de gemeente Hoorn. Je kunt je vraag per e-mail sturen aan [email protected].

fase 5 Bangert Oosterpolder